Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Cử nhân ĐH Bách Khoa, ĐH Ngoại Thương. 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex. Chủ tịch HĐQT các công ty thành viên của Tập đoàn Intimex.
Ông là người đã dẫn dắt đơn vị từ con số 0 trở thành một tập đoàn lớn mạnh, xây dựng các định hướng phát triển chiến lược trong sản xuất kinh doanh và trong mô hình tổ chức của Intimex từ khi thành lập đến nay. 
Ông là Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA), Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA).

 

 

 

 

Ông Ngô Xuân Nam – Thành viên Hội đồng Quản trị

Cử nhân Đại học Kinh tế.
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex, Giám đốc Công ty Cổ phần Intimex Mỹ Phước, Công ty Cổ phần Intimex Đắk Nông, Công ty Cổ phần XNK Cà phê Intimex Nha Trang và Công ty Cổ phần Agrexport. Ông là người giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống hoạt động của Intimex. Trẻ, năng động, sáng tạo, ông đã đóng góp phần quan trọng trong sự phát triển của Tập đoàn Intimex.

 

 

 

 

 

Bà Phan Hồng Huê – Thành viên Hội đồng Quản trị

Cử nhân Đại học Ngoại thương.

Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex. Bà là một trong những người đầu tiên tham gia thành lập Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại TPHCM vào năm 1995 và giữ chức vụ phụ trách tài chính kế toán từ đó đến nay. Bà đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của Intimex về công tác tài chính cũng như các hoạt động kinh doanh và các phong trào đoàn thể. Bà là Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex.