Ngày đăng: 03/06/20

Ngày 02-06-2020, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa kao, Quận 1, TPHCM).

Dưới đây là nghị quyết đại hội:

 

MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ FILE NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020: 

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020:

Các cổ đông về dự đại hội

 
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

 

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020"

Ông Ngô Xuân Nam - thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Ban điều hành

Cổ đông trình bày ý kiến tại đại hội

 

 

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo