Ngày đăng: 02/05/19

Ngày 26-04-2019, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa kao, Quận 1, TPHCM).

Dưới đây là nghị quyết đại hội:

MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ FILE NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019: 

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019:

                                                     Các cổ đông về tham dự đại hội

                                                     Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

 Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019"

   Ông Ngô Xuân Nam - thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Ban điều hành

  Bà Phan Hồng Huê - thành viên HĐQT - trình bày "Báo cáo thù lao HĐQT & BKS" và "Phương án phân phối lợi nhuận"

                                                     Cổ đông biểu quyết

 

 

 

 

 

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo