Ngày đăng: 04/05/18

Ngày 27-04-2018, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa kao, Quận 1, TPHCM).

Dưới đây là nghị quyết đại hội:

 

 

 

MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ FILE NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018: 

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018:

 

Các cổ đông về dự đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018"
Ông Ngô Xuân Nam - thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Ban điều hành
Bà Phan Hồng Huê - thành viên HĐQT - trình bày "Báo cáo thù lao HĐQT & BKS" và "Phương án phân phối lợi nhuận"
Cổ đông đóng góp ý kiến
Cổ đông biểu quyết
Ban Kiểm soát ra mắt đại hội sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo