Ngày đăng: 11/05/17

Ngày 06-05-2017, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa kao, Quận 1, TPHCM).

Dưới đây là nghị quyết đại hội:

 

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017:

 

Các cổ đông về dự đại hội
Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017"
Ông Ngô Xuân Nam - thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Ban điều hành
Bà Phan Hồng Huê - thành viên HĐQT - trình bày "Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận"
Bà Trần Thị Mỹ Lan - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày "Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát"
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Cổ đông đóng góp ý kiến
Cổ đông biểu quyết

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo