Ngày đăng: 06/05/16
Ngày 29-04-2016, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex đã diễn ra thành công tốt đẹp tại hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa kao, Quận 1, TPHCM).


Dưới đây là nghị quyết đại hội:

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016:

 

Các cổ đông về dự đại hội
Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016"
Ông Ngô Xuân Nam - thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Ban điều hành
Bà Phan Hồng Huê - thành viên HĐQT - trình bày "Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận"
Cổ đông biểu quyết
Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021
Cổ đông đóng góp ý kiến
Ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
Ra mắt Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

 

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo