Ngày đăng: 12/04/14
 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI: 

Quý cổ đông vui lòng bấm vào ĐÂY để download và xem tài liệu đại hội, bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội Cổ đông năm 2014
2. Chương trình ĐHCĐ 2014
3. Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2014
4. Giấy ủy quyền


Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo