Ngày đăng: 13/09/17

8 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 133,50 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tám ước tính đạt 18,20 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước, nâng kim ngạch 8 tháng ước đạt 133,50 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tháng 8 năm 2017, một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng so với tháng trước: Cao su tăng 14,5%; điện thoại và linh kiện tăng 10,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 8,1%; gạo tăng 5,6%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 3,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tám tăng 13%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 12,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 26,9%; giày dép tăng 18,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 16,4%; điện thoại và linh kiện tăng 14,9%.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 133,50 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 26 tỷ USD, tăng 14,8%; dệt may đạt 17 tỷ USD, tăng 7,2%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15,7 tỷ USD, tăng 39,3%; giày dép đạt 9,6 tỷ USD, tăng 13%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 8,1 tỷ USD, tăng 30,1%; thủy sản đạt 5,2 tỷ USD, tăng 19,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,9 tỷ USD, tăng 10,6%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19,6%; rau quả đạt 2,3 tỷ USD, tăng 48%; cà phê đạt 2,3 tỷ USD, tăng 3,7% (lượng giảm 19,4%). Một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: Hạt tiêu đạt 900 triệu USD, giảm 18,5% (lượng tăng 23,4%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 642 triệu USD, giảm 7,4% (lượng tăng 0,1%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 8 tháng đạt 27,2 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 24,7 tỷ USD, tăng 12,7%; Trung Quốc đạt 18,3 tỷ USD, tăng 41,8%.

Tổng cục thống kê

Nguồn: vietnamexport.com

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo© 2018 All rights reserved.