Ngày đăng: 04/01/21

Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2020

         Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 12/2020  ước đạt 85 nghìn tấn, trị giá 170 triệu USD, tăng 1,5% về lượng và tăng 5,5% về giá trị so với tháng 11/2020; so với tháng 12/2019 giảm 54,7% về lượng và giảm 48% về trị giá.

         Tình hình chung năm 2020, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,511 triệu tấn, trị giá 2,658 tỷ USD, giảm 8,8% về lượng và giảm 7,2% về trị giá so với năm 2019.

Các chủng loại cà phê xuất khẩu trong 11 tháng năm 2020

         11 tháng năm 2020, lượng xuất khẩu cà phê Robusta, cà phê Excelsa và cà phê chế biến giảm so với cùng kỳ năm 2019, trong khi đó xuất khẩu cà phê Arabica tăng. Cụ thể:

         Xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất đạt 1,216 triệu tấn, trị giá 1,822 tỷ USD, giảm 2,9% về lượng và giảm 3,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, chiếm tới 85,3% tổng lượng cà phê xuất khẩu trong 11 tháng năm 2020. Giá xuất khẩu cà phê Robusta trung bình đạt 1.499 USD/tấn, giảm 1,0% so với cùng kỳ năm 2019.

         Xuất khẩu cà phê Excelsa đạt 2,98 nghìn tấn, trị giá 4,93 triệu USD, giảm 39,8% về lượng và giảm 38,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá xuất khẩu cà phê Excelsa trong bình đạt 1.633 USD/tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.

         Xuất khẩu cà phê chế biến đạt 524,8 triệu USD, giảm 0,5% vó với 11 tháng năm 2019.

         Trái lại, xuất khẩu cà phê Arabica tăng khá 13,2% về lượng và tăng 30% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 58,7% nghìn tấn, trị giá 135,3 triệu USD. Giá xuất khẩu cà phê Arabica đạt 2.305 USD/tấn, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2019.

 

     Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt kim ngạch cao trong 11 tháng năm 2020

Stt

Doanh nghiệp

Kim ngạch

(nghìn USD)

1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

194.959

2

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX MỸ PHƯỚC

120.612

3

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK

108.635

4

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM

86.806

5

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA

88.455

6

CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VIỆT NAM

87.076

7

CÔNG TY TNHH VOLCAFE VIỆT NAM

86.223

8

CÔNG TY NESTLE VN

85.396

9

CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM

85.115

10

CÔNG TY TNHH NEUMANN GRUPPE VN

84.383

 

Xuất khẩu gạo giảm về lượng nhưng tăng về giá trị

+ Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất 9 năm do khan hiếm container.

Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam

         Theo ước tính, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 12/2020 đạt 443 nghìn tấn, trị giá 240 triệu USD, tăng mạnh 26% về lượng và 27% về trị giá so với tháng 11/2020, đồng thời so với cùng kỳ năm 2019 giảm 11,3% về lượng nhưng lại tăng 5,3% về trị giá. Như vậy, trong năm 2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6,15 triệu tấn, trị giá 3,07 tỷ USD, so với năm 2019 giảm 3,5% về lượng nhưng tăng 9,3% về trị giá. Mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu không đạt mục tiêu đề ra nhưng gạo vẫn là điểm sáng trong nhóm hàng nông, thủy sản khi kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất.

         Còn theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2020, lượng gạo xuất khẩu của nước ta đạt 5,7 triệu tấn, trị giá 2,83 tỷ USD, giá trung bình đạt 496 USD/tấn, giảm 2,9% về lượng nhưng tăng 9,7% về trị giá và tăng 12,9% về giá xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2019.

         Riêng tháng 11/2020, xuất khẩu gạo đạt 351,52 nghìn tấn, trị giá 188,97 triệu USD, giá trung bình 537,6 USD/tấn, giảm 3,1% về lượng và giảm 1,6% về trị giá so với tháng 10/2020 nhưng tăng 1,6% về giá. So với tháng 11/2019 cũng giảm 3,3% về lượng nhưng tăng 12,8% về trị giá và tăng 16,7% về giá xuất khẩu

             Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đạt kim ngạch cao trong 11 tháng năm 2020

                                                                                                                                 (ĐVT: nghìn USD)

STT

Tên doanh nghiệp

Kim Ngạch (Nghìn USD)

1

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

235.188

2

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

230.716

3

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

143.823

4

CÔNG TY TNHH TM & DV THÀNH TÍN

136.176

5

CÔNG TY CỒ PHẦN QUỐC TẾ GIA

133.568

6

CÔNG TY CỒ PHẦN TÂN ĐỒNG TIẾN

115.405

7

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

111.081

8

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

101.277

9

CÔNG TY TNHH DƯƠNG VŨ

96.000

10

CÔNG TY TNHH TÂN THẠNH AN

93.406

Nguồn: Bản tin: Thông tin thương mại thuộc Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại- Bộ Công Thương

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo