Ngày đăng: 13/07/17

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, từ tháng 1 đến giữa tháng 6 năm 2017 ngành điều đã xuất khẩu được 133.124 tấn nhân điều, đạt giá trị 1,284 tỷ USD. Cà phê xuất khẩu giảm 14,97% về lượng nhưng lại tăng 11,5% về giá trị.

Cụ thể, ngành cà phê đã xuất khẩu được 766.959 tấn, đạt giá trị 1,734 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu giảm 14,97%, nhưng lại tăng 11,5% về giá trị.

o

Xuất khẩu cà phê, điều trong 6 tháng đầu năm nay giảm về lượng nhưng tăng về giá trị (Ảnh: Minh họa).

Nguyên nhân sản lượng cà phê xuất khẩu giảm là do sự ảnh hưởng khô hạn trong quá trình sinh trưởng của cây cà phê và mưa lớn khi cà phê ra hoa. Ngoài ra, diện tích cà phê giảm ở nhiều địa phương do nông dân chuyển sang cây trồng khác hoặc xen canh... cũng làm giảm sản lượng cà phê.

Từ đầu năm đến giữa tháng 6, giá cà phê xuất khẩu đạt bình quân trên 2.200 USD/tấn, cao hơn nhiều so với giá bình quân hơn 1.700 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là nguyên nhân giúp cho giá trị xuất khẩu cà phê vẫn tăng trong khi lượng xuất khẩu giảm.

Riêng xuất khẩu điều giảm về lượng là do những khó khăn về nguồn điều nguyên liệu. Để bù đắp sự thiếu hụt nguyên liệu trong nước, các doanh nghiệp ngay trong những tháng đầu năm đã phải tăng mạnh nhập khẩu điều thô. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường hơi chậm đã khiến điều xuất khẩu giảm rõ rệt. Nhưng bù lại, giá nhân điều xuất khẩu lại tăng lên đáng kể, bình quân 9.500 USD/tấn, tăng 25% so cùng kỳ 2016. 

(Theo Người tiêu dùng)

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo