Ngày đăng: 12/10/12

Công ty Cổ phần Intimex Đắk Nông là một đơn vị thành viên của Intimex Group, được thành lập vào ngày 12-04-2010, có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Nằm ở khu vực có nguồn cung dồi dào về các mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu…, lại được đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu hiện đại, công suất lớn, Intimex Đắk Nông  được định hướng sẽ phát triển thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh XNK cà phê, nông sản hàng đầu khu vực Tây Nguyên.

Lĩnh vực kinh doanh chính:

- Chế biến nông sản

- Mua bán nông sản

- Dịch vụ cho thuê kho bãi, gia công, cân và xếp dỡ hàng hóa.

Kết quả kinh doanh năm 2012:
- Kim ngạch xuất nhập khẩu: 55.121.043 USD
- Tổng doanh thu: 1.564 tỷ đồng
- Tỉ lệ chia cổ tức: 50% vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch HĐQT

- Ông Ngô Xuân Nam – Thành viên HĐQT

- Ông Đặng Văn Hưng – Thành viên HĐQT


BAN ĐIỀU HÀNH

- Ông Ngô Xuân Nam – Quyền Giám đốc

- Ông Hồ Hoài Đức – Phó Giám đốc

- Ông Phan Hữu Vinh – Phó Giám đốc

- Bà Lê Thị Ngọc Quý – Kế toán trưởng

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
 

 

 

 


CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX ĐẮK NÔNG

(INTIMEX DAKNONG)

Địa chỉ: Lô CN1, Khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0501. 3682130

Fax: 0501. 3682127

Email: intimex@intimexdaknong.com.vn

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo