Ngày đăng: 21/09/12
 Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc (tên tiếng Anh: Intimex Bao Loc Joint – Stock Company) là một đơn vị thành viên của Intimex Group, được thành lập vào ngày 03-06-2010. trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Lĩnh vực kinh doanh chính:

- Kinh doanh, chế biến cà phê và các loại nông sản khác.

- Dịch vụ lưu trữ hàng hóa.

- Dịch vụ gia công, cân và xếp dỡ hàng hóa.

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch HĐQT

- Ông Ngô Xuân Nam – Thành viên HĐQT

- Ông Đặng Văn Hưng – Thành viên HĐQT


BAN ĐIỀU HÀNH:

- Ông Nguyễn Văn Tạo –  Giám đốc

- Bà Phạm Thi Kim Hồng – Phó Giám đốc, Kiêm Kế toán trưởng

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX BẢO LỘC

(INTIMEX BAOLOC)

Địa chỉ: CN 17, Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633. 879009

Fax: 0633. 879989

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo