Ngày đăng: 29/05/12
Lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 4-2012 tuy có giảm so với 2 tháng trước đó, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì xuất khẩu tháng này đã có mức tăng ấn tượng. Cụ thể như sau: theo số thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 4 đạt 168 nghìn tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 19% cả về lượng và trị giá so với tháng trước, nhưng lại tăng 34% về lượng và 23% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính đến hết tháng 4-2012 xuất khẩu cà phê của cả nước đã đạt 699,6  nghìn tấn, trị giá 1,45 tỷ USD.

Tổng kết sơ bộ cho thấy số doanh  nghiệp tham gia xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2012 có tới 218 doanh nghiệp, tăng 58 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 2 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê chủ lực của Việt Nam vẫn là Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex, đạt 145,6 triệu USD, tăng 40,8%; Công ty TNHH một thành viên XNK 2/9 Đắk Lắk đạt 112,7 triệu USD, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam 4 tháng đầu năm 2012

 

(Đơn vị tính: 1.000 USD)

STT

Doanh nghiệp

4T2012

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex

145.634

2

Công ty TNHH một thành viên XNK 2/9 Đắk Lắk

112.786

3

Công ty TNHH Armajaro Việt Nam

63.997

4

Công ty TNHH Olam Việt Nam

54.340

5

Công ty TNHH Anh Minh

51.369

 


 

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo