Ngày đăng: 12/09/14

Quý cổ đông vui lòng bấm vào ĐÂY để download và xem tài liệu đại hội cổ đông năm 2013, bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội Cổ đông năm 2013

2. Chương trình ĐHCĐ 2013
3. Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2013

4. Giấy ủy quyền

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo