Tin chuyên ngành


Tin tổng hợp

  • Xuất khẩu sẽ lập "đỉnh" mới

    Xuất khẩu sẽ lập "đỉnh" mới

    Xuất khẩu đang là điểm sáng của nền kinh tế, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu tìm đầu ra cho sản phẩm nội địa cũng như góp phần tôn cao vị thế, uy tín của hàng Việt với đối tác quốc tế. Trên cơ sở kết quả và những diễn biến tích cực của 9 tháng năm 2017, hoạt động xuất khẩu hứa hẹn sẽ tiếp tục lập "đỉnh" mới trong thời gian tới.  

    Tin tổng hợp Xem thêm

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo