Tin Hoạt Động

  • Intimex Group tham gia “Triển lãm quốc tế COFFEE EXPO Việt Nam 2018”

    Intimex Group tham gia “Triển lãm quốc tế COFFEE EXPO Việt Nam 2018”

    Từ ngày 1 đến ngày 3/11/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (thành viên của Hiệp hội cà phê – Ca cao Việt Nam – VICOFA) đã tham dự Triển quốc tế COFFEE EXPO VIỆT NAM 2018” được tổ chức tại SECC (Trung Tâm Hội Nghị & Triển Lãm Sài Gòn)Từ ngày 1 đến ngày 3/11/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (thành viên của Hiệp hội cà phê – Ca cao Việt Nam – VICOFA) đã tham dự Triển quốc tế COFFEE EXPO VIỆT NAM 2018” được tổ chức tại SECC (Trung Tâm Hội Nghị & Triển Lãm Sài Gòn)

    Tin Hoạt Động Xem thêm

Tin chuyên ngành


Tin tổng hợp


Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo