Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

HĐ mở

05/18

1757

+12

+0.69 %

4796

1761

1740

1745

64317

07/18

1785

+11

+0.62 %

2874

1788

1770

1774

39816

09/18

1786

+10

+0.56 %

1023

1789

1771

1776

12065

11/18

1790

+10

+0.56 %

247

1793

1775

1786

5478

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn

Giá Giá cà phê

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

HĐ mở

05/18

119.35

+1.3

+1.1 %

19092

119.85

118

118.15

141971

07/18

121.45

+1.25

+1.04 %

7858

121.9

120.15

120.35

50864

09/18

123.6

+1.2

+0.98 %

4457

124.05

122.45

122.65

30555

12/18

127

+1.2

+0.95 %

3293

127.45

125.95

126

22903

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Giá cà phê


Ngày
Tháng
Năm

Dự án

  • VIDEO CLIP

Quảng cáo