ATB JSC là một công ty cổ phần được thành lập vào ngày 12 tháng 8 năm 2005 và trở thành  đơn vị thành viên của Intimex Group vào ngày 11 tháng 08 năm 2015.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi giới Thương mại Châu Á.

Tên tiếng Anh: Asia Trade Brokerage Joint Stock Company.

Tên giao dịch: ATB JSC.

Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hàng hóa trên thị trường kỳ hạn thế giới, đặc biệt là mặt hàng cà phê trên thị trường kỳ hạn London và New York.

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng

Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Trụ sở: 61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 028. 38222007

Fax: 028. 38221871

Email: atbmail@atb.com.vn

Website: www.atb.com.vn