Công ty Cổ phần Intimex Xuân Lộc được thành lập vào ngày 26-05-2010, có trụ sở đặt tại huyện Xuân Lộc, nơi được xem là vùng tập trung sản xuất nông sản chính của tỉnh Đồng Nai. 

Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê công suất 60.000 tấn/năm với hệ thống máy móc hiện đại và cho ra đời những sản phẩm cà phê chất lượng cao phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần ổn định nguồn hàng, nâng cao vị thế thương hiệu Tập đoàn trong kinh doanh xuất khẩu nông sản. Đồng thời, Công ty còn tham gia kinh doanh các mặt hàng nông sản khác như hồ tiêu, hạt điều…

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chế biến cà phê xuất khẩu và các mặt hàng nông sản khác như hồ tiêu, hạt điều…

Vốn điều lệ: 47.000.000.000 đồng
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch HĐQT

- Ông Ngô Xuân Nam – Thành viên HĐQT

- Bà Phan Hồng Huê – Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Đình Nam - Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH:

- Ông Nguyễn Đình Nam –  Giám đốc

- Ông Võ Anh Duy - Phó Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Minh Tuệ – Kế toán trưởng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX XUÂN LỘC

(INTIMEX XUÂN LỘC)

Địa chỉ: 137 Quốc lộ 1A, Ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3. 708355

Fax: 0251. 3. 708645

Email: intimexxl@intimexhcm.com