Công ty Cổ phần Intimex Xuân Lộc (tên viết tắt: Intimex Xuân Lộc) là một công ty con của Intimex Group, được thành lập vào ngày 26-05-2010, trụ sở đặt tại ấp Bảo Định, Quốc lộ 1, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê với hệ thống máy móc hiện đại, công suất lớn và cho ra những sản phẩm cà phê chất lượng cao phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần ổn định nguồn hàng, nâng cao vị thế thương hiệu Intimex Group trong kinh doanh xuất khẩu nông sản.

Lĩnh vực kinh doanh chính:

- Kinh doanh, chế biến nông sản.

- Dịch vụ lưu trữ hàng hóa.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch HĐQT

- Ông Ngô Xuân Nam – Thành viên HĐQT

- Bà Phan Hồng Huê – Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH:

- Ông Nguyễn Đình Nam –  Giám đốc

- Ông Võ Anh Duy - Phó Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Minh Tuệ – Kế toán trưởng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX XUÂN LỘC

(INTIMEX XUÂN LỘC)

Địa chỉ: Ấp Bảo Định, Quốc lộ 1, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613. 721012

Fax: 0613. 721339

Email: intimexxl@intimexhcm.com