Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc (tên tiếng Anh: Intimex Bao Loc Joint – Stock Company, tên viết tắt: Intimex Bảo Lộc) là một công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex, được thành lập vào ngày 03-06-2010, trụ sở đặt tại CN4, Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

    Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc hoạt động kinh doanh trong các ngành hàng nông sản và vật liệu xây dựng (gạch xây dựng tuynel). Từ tháng 11 năm 2014, Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc sẽ đưa vào vận hành nhà máy chế biến cà phê nhân chất lượng cao (robusta và arabica) phục vụ cho thị trường xuất khẩu, với công suất chế biến đạt 40.000 tấn/năm cùng các trang thiết bị hiện đại, góp phần vào mục tiêu nâng cao giá trị hàng nông sản xuất khẩu của Intimex Group. 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch HĐQT

- Ông Ngô Xuân Nam – Thành viên HĐQT

- Bà Phan Hồng Huê – Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH:

- Ông Đoàn Bắc Sơn –  Giám đốc

- Bà Phạm Thi Kim Hồng – Phó Giám đốc

- Bà Trần Thị Thu - Kế toán trưởng

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX BẢO LỘC

(INTIMEX BẢO LỘC)

Địa chỉ: CN 4, Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633. 879009

Fax: 0633. 879989

Email: intimexbl@intimexhcm.com