Công ty Cổ phần Đầu tư Intimex (tên viết tắt: Intimex Invest) là một đơn vị thành viên của Công ty CP Tập đoàn Intimex, được thành lập vào tháng 4-2009.
Trụ sở chính đặt tại: 61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM. 
Ngành nghề kinh doanh chính: Quản lý dự án; Môi giới mua bán hàng hóa; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Tư vấn bất động sản; Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư; Tư vấn xây dựng….

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
- Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Xuân Nam – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Hồng Huê – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hồng Long – Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Xuân Thành – Thành viên HĐQT
 
BAN ĐIỀU HÀNH:
- Ông Phạm Hồng Long  – Giám đốc
- Ông Đặng Trung Hậu - Phó Giám đốc
- Bà Huỳnh Lê Hồng Loan – Kế toán trưởng
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INTIMEX

(INTIMEX INVEST)
Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Giai, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM.
Điện thoại: 028. 38201998     Fax: 028. 38201997
Emai: intimexinvest@intimexhcm.com