Tập đoàn Intimex đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Intimex Đắk Nông (Intimex Đắk Nông) vào ngày 12-04-2010, có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Công ty Intimex Đắk Nông nằm ở khu vực có nguồn cung dồi dào về các mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu…, đồng thời sở hữu một nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu hiện đại, công suất 120.000 tấn/năm cùng hệ thống kho bãi rộng lớn. Trong những năm gần đây, Intimex Đắk Nông đã có những bước phát triển vượt bậc với kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu và lợi nhuận ở mức cao, trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản hàng đầu khu vực Tây Nguyên.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chế biến cà phê xuất khẩu; dịch vụ logistics.

Vốn điều lệ                      : 20.000.000.00 đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch HĐQT    

- Ông Ngô Xuân Nam – Thành viên HĐQT    

- Bà Phan Hồng Huê – Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

- Ông Ngô Xuân Nam – Giám đốc

- Ông Hồ Hoài Đức – Phó Giám đốc

- Bà Lê Thị Ngọc Quý – Kế toán trưởng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX ĐẮK NÔNG

(INTIMEX ĐẮK NÔNG)

Địa chỉ: Lô CN1, Khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0261. 3682130

Fax: 0261. 3682127

Email: intimex@intimexdaknong.com.vn