Nhà máy cà phê hòa tan được đặt tại Khu công nghiệp VSIP 2 A(Bình Dương), với tổng diện tích 40,000m2 được trang bị dây

chuyền, trang thiết bị hiện đại của Châu Âu với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng.

Giám đốc : Ông Đỗ Hà Nam

Thông tin liên hệ: 

  • Địa chỉ        : Số 2 khu VSIP II A, đường số 30 khu công nghiệp Việt Nam- Singapore II A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại   : 
  • Fax             :  
  • Email           :  intimexhcm@intimexhcm.com