Posted date: 02/11/20

Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020

9 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu cà phê Robusta và cà phê Excelsa giảm so với cùng kỳ năm 2019, trong khi đó xuất khẩu cà phê Arabica và cà phê chế biến tăng. Cụ thể:

Xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất chiếm tới 85,4% tổng lượng cà phê xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2020, đạt 1,069 nghìn tấn, trị giá 1,592 tỷ USD, giảm 1,4% về lượng và giảm 3,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Giá xuất khẩu cà phê Robusta đạt 1.490 USD/tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu cà phê Excelsa đạt gần 2,2 nghìn tấn, trị giá 3,7 triệu USD, giảm 54,2% về lượng và giảm 52,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá xuất khẩu cà phê Excelsa đạt 1.675 USD/tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trái lại, xuất khẩu Arabica tăng khá 18,9% về lượng và tăng 36,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 55,9 nghìn tấn, trị giá 129 triệu USD. Giá xuất khẩu cà phê Arabica đạt 2.306 USD/tấn, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu cà phê chế biến đạt 410,5 triệu USD, tăng 2,1% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt kim ngạch cao trong 9 tháng đần năm 2020

Stt

Doanh nghiệp

Kim ngạch

(nghìn USD)

1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

161.767

2

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX MỸ PHƯỚC

110.313

3

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK

95.678

4

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM

82.895

5

CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VIỆT NAM

81.158

6

CÔNG TY TNHH VOLCAFE VIỆT NAM

79.562

7

CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM

75.200

8

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NGHĨA

73.112

9

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH

72.189

10

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÁT QUẾ

70.605

Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020

Tình hình chung 9 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gạo đạt 4,99 triệu tấn, trị giá 2,45 tỷ USD, giảm 1,4% về lượng nhưng tăng tới 1,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, giá xuất trung bình gạo đạt 490,7 USD/tấn, tăng 12,7% so với cùng ký năm 2019. Tính riêng trong tháng 9/2020, giá xuất khẩu bình quân đạt 508 USD/tấn, tăng 1,1% so với tháng 8/2020.

           Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đạt kim ngạch cao trong 9 tháng đầu năm 2020

                                                                                                                             (ĐVT: nghìn USD)

STT

Tên doanh nghiệp

Kim Ngạch (Nghìn USD)

1

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

207.048

2

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

206.947

3

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

137.722

4

CÔNG TY CỒ PHẦN QUỐC TẾ GIA

123.864

5

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÍN

112.124

6

CÔNG TY CỒ PHẦN TÂN ĐỒNG TIẾN

93.400

7

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

92.449

8

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

90.560

9

CÔNG TY TNHH DƯƠNG VŨ

77.527

10

CÔNG TY TNHH TÂN THẠNH AN

73.761

Nguồn: Bản tin: Thông tin thương mại thuộc Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại- Bộ Công Thương

Project

  • VIDEO CLIP

Advestiment