Posted date: 01/07/21

Nhân ngày kỷ niệm 15 năm thành lập Intimex Group (01/07/2006-01/07/2021), Chủ Tịch HĐQT gửi  thử đến toàn thể Cán bộ công nhân viên tập Đoàn Intimex.

 

Project

  • VIDEO CLIP

Advestiment